Ideal Radio S4

Ideal Radio Super S4

Rok výroby/ Production: 1933/34

Elektronky/ Tubes: RENS1224, RENS1234, RENS1254, RES964, RGN1064


Popis: Sedmiobvodový superhet s pásmovým filtrem (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický buzený reproduktor. Dřevěná skříň, plechová stupnice od sklem, bakelitová lišta s nápisem IDEAL RADIO.

Description: 7 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic excite speaker. Wooden cabinet, metal scale, bakelite mark IDEAL RADIO.