Mignon Super S46

Ideal Radio Mignon Super 46

Rok výroby/Production: 1935/36

Elektronky/ Tubes: ACH1, RENS1234 (E449), RENS1254 (E444), RES964 (E443H), RGN1064 (1805)

Rozměry/ Size: 505 x 323 x 265 mm


Popis: Šestiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický buzený reproduktor. Dřevěná skříň, plechová stupnice po sklem.

Description: 6 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic excite speaker. Wooden cabinet, metal scale under glass.