Super S47

Ideal Radio Super S47

Rok výroby/ Production: 1934/35

Elektronky/ Tubes: ACH1, E449 (RENS1234), E444 (RENS1254), E443H (RES964), 1805 (RGN1064)

Rozměry/ Size: 438 x 363 x 295 mm


Popis: Sedmiobvodový superhet s pásmovým filtrem (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický buzený reproduktor, neonový indikátor vyladění. Dřevěná skříň, celuloidová stupnice pod zakulaceným sklem.

Description: 7 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic excite speaker. Wooden cabinet, celluloid scale covered by glass.