Jiskra S41

Rok výroby/ Production: 1940/41 (Výrobní družstvo strojníků a nástrojařů, Pardubice)

Elektronky/ Tubes: ECH3, EF9, EBL1, EM4, AZ1


Popis: Šestiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický buzený reproduktor, elektronkový indikátor vyladění, odlaďovače silných čs. vysílačů na vstupu. Dřevěná skříň.

Description: 6 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic excited speaker, tube tuning indicator. Wooden cabinet.