Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla ANP301 "Korespondent"

Elektronky/ Tubes: EF86, EBF89, ECC82

Rozměry/ size: 285 x 210 x 105 mm, hmotnost/ weight: 5,4 kg

Popis: Přenosný elektronkový diktafon pro záznam mluveného slova. Používá speciální kovové kazety s páskem o šíři 6,25mm a hrací době 2x 20 nebo 2 x 30 minut. Pevná rychlost posuvu 3,81 cm/s. V příslušenství je mikrofon, vysokoimpedanční reproduktor (200 ohmů), sluchátko se zvukovody, nožní ovládání, telefonní snímač. Veškeré funkce jsou ovládány elektromagnety.

Description: Portable dictaphone for operating with special cassettes. Speed 3,81 cm/s, remote control, microphone, speaker in accessory.