Markofon M371

Markofon M371

Rok výroby/ Production: 1939/40

Elektronky/ Tubes: ECH3, EF9, EBL1, EM1, AZ1


Popis: Sedmiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický reproduktor, elektronkový indikátor vyladění (magické oko), spořič proudu, síová antena. Dřevěná skříň, skleněná stupnice.

Description: 7 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic speaker, tube tuning indicator, spare switch. Wooden cabinet, glass scale.