Markofon M471

Markofon M471

Rok výroby/ Production: 1939/40

Elektronky/ Tubes: ECH11, EBF11, EFM11, EL11, AZ1

Rozměry/ Size: 505 x 350 x 213 mm


Popis: Sedmiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický buzený reproduktor, elektronkový indikátor vyladění (magické oko). Dřevěná skříň, skleněná stupnice.

Description: 7 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic excite speaker, tube tuning indicator. Wooden cabinet, glass scale.