Markofon M57B

Markofon M57B

Rok výroby/ Production: 1938/39

Elektronky/ Tubes: KCH1, KF3, KBC1, KC3, KDD1


Popis: Sedmiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením z anodové a žhavicí baterie. Dynamický reproduktor, dřevěná skříň, skleněná stupnice.

Description: 7 circuit AM (SW, MW, LW) superheterodyne powered from heating and anode battery. Dynamic speaker, wooden cabinet, glass scale.