Markofon M73

Markofon M73E

Rok výroby/ Production: 1938/39

Elektronky/ Tubes: EK2, EF9, EBL1, EM1, AZ1

Rozměry/ Size: 387 x 304 x 235 mm


Popis: Sedmiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický reproduktor, elektronkový indikátor vyladění (magické oko), spořič proudu, síová antena. Dřevěná skříň, skleněná stupnice.

Description: 7 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic speaker, tube tuning indicator, power spare switch. Wooden cabinet, glass scale.