Markofon M75, foto Antonín Wižďálek

Markofon M75

Rok výroby/ Production: 1938/39

Elektronky/ Tubes: EK2, EBF2, EFM1, EL3, AZ1

Rozměry/ Size: 387 x 304 x 235 mm


Popis: Sedmiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický buzený reproduktor, spořič proudu, síová antena. Dřevěná skříň, skleněná stupnice.

Description: 7 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic excite speaker, power spare switch, net antena. Wooden cabinet, glass scale.