Mikrofona MK205-I

Rok výroby/ Production: 1934/35

Elektronky/ Tubes: RENS1234, RES964, T506


Popis: Dvouobvodový přímozesilující přijímač (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický buzený reproduktor. Dřevěná skříň, skleněná stupnice, bakelitové čelo.

Poznámka (Baudyš): U hexody RENS 1234 pracuje anoda jako detekční (podobně jako v detekční diodě). Skutečnou anodou pro zesílení je zde čtvrtá mřížka. Elektronka pracuje takto: Systém 1. mřížka - 4. mřížka jako vf zesilovač. Druhý laděný obvod, připojený na 4. mřížku, má zpětnou vazbu na 3. mřížku a dále vazbu na detekční diodu. Od detekční diody se přenáší nf napětí na 1. mřížku; systém 1. mřížka - 4. mřížka pracuje znovu jako zesilovač, tentokrát nf. Ze 4. mřížky se nf kmity vedou na řídicí mřížku koncové elektronky. Druhá mřížka vstupní hexody reguluje zesílení a to stejnosměrným předpětím, přiváděným k ní od potenciometru. Téhož potenciometru se užívá k regulaci napětí přenášeného z přenosky na mřížku hexody.

Description: 2 circuit linear receiver (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic excited speaker. Wooden cabinet, bakelite mask, glass scale.