Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Mikrofona MK208 Lady


Rok výroby/ Production: 1937/38

Elektronky/ Tubes: AF7, AL4, AZ1

Rozměry/ Size: 480 x 315 x 240 mm


Popis: Jednoobvodový přímozesilující přijímač (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický reproduktor s permanentním magnetem, dřevěná skříň, skleněná stupnice, dvě plechové ozdobné lišty. Přijímač se vyráběl i ve zkráceném provedení skříně.

Description: 1 circuit linear receiver (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic speaker. Wooden cabinet, glass scale, metal lines. Also small cabinet version exists.