Radigast

Mikrofona MK310 Radigast

Rok výroby/ Production: 1938/39

Elektronky/ Tubes: EK3, EF9, EBL1, EM1 (ME6), AZ1

Rozměry/ Size: 561 x 360 x 290 mm


Popis: Sedmiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický buzený reproduktor, elektronkový indikátor vyladění, spořič proudu. Dřevěná skříň, skleněná stupnice.

Description: 7 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic excited speaker, tube tuning indicator, power spare switch. Wooden cabinet, glass scale.