Mikrofona MK375

Rok výroby/ Production: 1946/47

Elektronky/ Tubes: 2x ECH4, EBL1, EM4, AZ1


Popis: Sedmiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický reproduktor o průměru 200 mm, elektronkový indikátor vyladění, spořič proudu. Dřevěná skříň, skleněná stupnice.

Description: 7 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic speaker, tube tuning indicator, power spare switch. Wooden cabinet, glass scale.