Mikrofona MK409

Mikrofona MK409

Rok výroby/ Production: 1937/38

Elektronky/ Tubes: AK2, AF3, ABC1, AL4, AM2, AZ1

Rozměry/ Size: 458 x 390 x 265 mm


Popis: Sedmiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický buzený reproduktor, elektronkový indikátor vyladění. Dřevěná skříň, tři skleněné stupnice prosvěcované podle zvoleného rozsahu.

Description: 7 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic excited speaker, tube tuning indicator. Wooden cabinet, 3 glass scales.