Mikrofona MK479

Rok výroby/ Production: 1939/40

Elektronky/ Tubes: ECH11, EBF11, EF12, EL12, EM11, AZ12

Rozměry/ Size: 530 x 302 x 270 mm


Popis: Sedmiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický buzený reproduktor, elektronkový indikátor vyladění, spořič proudu. Dřevěná skříň a rámeček, skleněná stupnice.

Description: 7 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic excited speaker, tube tuning indicator, power spare switch. Wooden cabinet and frame, glass scale.