MK500

Mikrofona MK500

Rok výroby/ Production: 1937/38

Elektronky/ Tubes: AK2, AF3, ABC1, AL4, AZ1


Popis: Sedmiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický reproduktor. Dřevěná skříň, skleněná stupnice.

Description: 7 circuit AM (SW, MW, LW) superheterodyne powered from AC net. Dynamic speaker, wooden cabinet, glass scale.