Palaba B42, scan ing. Viktor Cingel, www.radiohistoria.sk

Palaba B4, B42

Rok výroby/ Production: 1935/36, 1936/37

Elektronky/ Tubes: KF1, KF1, B217, B240


Popis: Dvouobvodový přímozesilující přijímač (KV, SV, DV) s napájením ze žhavicí a anodové baterie. Dynamický reproduktor, dvojčinný, transformátorově vázaný koncový stupeň. Dřevěná skříň.

Description: 2 circuit linear receiver (SW, MW, LW) powered from heating and anode batteries. Dynamic speaker, push-pull power amplifier. Wooden cabinet.