Palaba BB3, scan ing. Viktor Cingel, www.radiohistoria.sk

Palaba BB3, B31

Rok výroby/ Production: 1933/34, 1936/37

Elektronky/ Tubes:

  • BB3: KF1, B217, B240
  • B31: KF4, KC3, KDD1

  • Popis: Jednoobvodový přímozesilující přijímač (KV, SV, DV) s napájením ze žhavicí a anodové baterie. Dynamický reproduktor, dvojčinný, transformátorově vázaný koncový stupeň, zpětnovazební diferenciální otočný kondenzátor. Dřevěná skříň.

    Description: 1 circuit linear receiver (SW, MW, LW) powered from heating and anode batteries. Dynamic speaker. Wooden cabinet.