Palaba Carlton

Rok výroby/ Production: 1937/38

Elektronky/ Tubes: KF4, KC3, KDD1


Popis: Jednoobvodový přímozesilující přijímač (KV, SV, DV) s napájením ze žhavicí a anodové baterie. Dynamický reproduktor, dvojčinný koncový stupeň, vazba s antenou na SV a DV přes diferenciální otočný kondenzátor. Dřevěná skříň.

Description: 1 circuit linear receiver (SW, MW, LW) powered from heating and anode batteries. Dynamic speaker. Wooden cabinet.