Palaba Duke

Palaba Duke

Rok výroby/ Production: 1937/38

Elektronky/ Tubes: KK2, KF3, KBC1, KC3, KDD1


Popis: Sedmiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze žhavicí a anodové baterie. Dynamický reproduktor, dvojčinný koncový stupeň. Dřevěná skříň.

Description: 7 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from heating and anode batteries. Dynamic speaker. Wooden cabinet.