Palaba Favorit

Palaba Favorit Palaba Favorit
Rok výroby/ Production: 1937/38

Elektronky/ Tubes: AK2, AF3, ABL1, AZ1


Popis: Sedmiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě 120, 220, 240V/50Hz. Dynamický buzený reproduktor, neonový indikátor vyladění. Dřevěná skříň.

Description: 7 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic excited speaker. Wooden cabinet, glass scale.