Palaba Triton, scan ing. Viktor Cingel, www.radiohistoria.sk

Palaba Triton

Rok výroby/ Production: 1938/39

Elektronky/ Tubes: KC4, KC4, KL4


Popis: Jednoobvodový přímozesilující přijímač (KV, SV, DV) s napájením ze žhavicí a anodové baterie. Dynamický reproduktor, vazba s antenou přes diferenciální otočný kondenzátor. Dřevěná skříň.

Description: 1 circuit linear receiver (SW, MW, LW) powered from heating and anode batteries. Dynamic speaker. Wooden cabinet.