Philips 122ABC

Rok výroby/ Production: 1940/42

Elektronky/ Tubes: DK21, DF21, DAC21, DL21

Rozměry/ Size: 263 x 278 x 187 mm


Popis: Přenosný šestiobvodový superhet (SV) s napájením ze střídavé i stejnosměrné sítě nebo z vestavěné žhavicí a anodové baterie se samočinným přepínáním. Dynamický reproduktor s permanentním magnetem, rámová anténa. K usměrnění síťového napětí se používá suchý stykový usměrňovač. Dřevěná skříň, skleněná stupnice s bakelitovou maskou, kožené držadlo.

Description: Portable 6-circuit superheterodyne (MW) powered from AC/DC net or installed heating and anode batteries. Dynamic speaker, frame antena. Wooden cabinet, glass scale with bakelite frame, skin handle.