Philips 204U Philetta

Rok výroby/ Production: 1944/46

Elektronky/ Tubes: 2x UCH21, UBL21, UY21 (UY1N)

Rozměry/ Size: 280 x 160 x 130 mm <

Popis: Šestiobvodový superhet (KV, SV) s napájením ze střídavé i stejnosměrné sítě. Dynamický reproduktor s permanentním magnetem. Bakelitová skříň, skleněná stupnice.

Description: 6 circuit superheterodyne (SW, MW) powered from AC/DC net. Dynamic speaker. Bakelite cabinet, glass scale.