Philips 208U "Šariš"

Rok výroby/ Production: 1945/46

Elektronky/ Tubes: 2x UCH21, UBL21, UY1N

Popis: Šestiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé i stejnosměrné sítě. Dynamický reproduktor s permanentním magnetem. Dřevěná skříň, skleněná stupnice.

Description: 6 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC/DC net. Dynamic speaker with permanent magnet. Wooden cabinet, glass scale.