Philips 461A

Philips 461A Arioso

Rok výroby/ Production: 1937/38

Elektronky/ Tubes: AK2, AF3, ABC1, AL4, AZ1

Rozměry/ Size: 480 x 328 x 190 mm


Popis: Sedmiobvodový superhet (KV, SV, DV) s pásmovým filtrem a napájením ze střídavé sítě. Dynamický reproduktor s permanetním magnetem, bakelitová skříň, skleněná stupnice. Zvláštností tohoto přijímače je dělené šasi na tři samostatné části. Při pohledu zezadu je vysokofrekvenční díl umístěn na výšku vlevo, nf zesilovač na výšku vpravo a napájecí zdroj na dně skříně.

Description: 7 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic speaker. Bakelite cabinet, glass scale. Divided chassis to three parts: HF, LF and power.