Philips 470A, U

Rok výroby/ Production: 1938/39

Elektronky/ Tubes:

  • 470A: EK2, EF9, EBL1, AZ1
  • 470U: EK2, EF9, CBL1, CY1, C1(C9)
  • Rozměry/ Size: 482 x 280 x 220 mm


    Popis: Sedmiobvodový superhet (KV, SV, DV) s pásmovým filtrem a napájením ze střídavé (verze "U" i ze stejnosměrné) sítě. Dynamický reproduktor s permanentním magnetem, bakelitová skříň, skleněná stupnice se zářivou úpravou.

    Description: 7-circuit superheterodyne (SW, MW, LW) for AC ("U" version also from DC) 120-245V/50Hz power net. Dynamic speaker with permanent magnet. Bakelite cabinet, glass scale.