Philips 471A

Rok výroby/ Production: 1938/39

Elektronky/ Tubes: EK2, EF9, EBL1, EM1, AZ1

Rozměry/ Size: 505 x 320 x 230 mm


Popis: Sedmiobvodový superhet (KV, SV, DV) s pásmovým filtrem a napájením ze střídavé sítě. Dynamický reproduktor s permanentním magnetem, elektronkový indikátor vyladění (magické oko), dřevěná skříň, měděné ozdobné lišty, skleněná stupnice se zářivou úpravou.

Description: 7-circuit superheterodyne (SW, MW, LW) for AC 120-245V/50Hz power net. Dynamic speaker with permanent magnet, tube tuning indicator. Wooden cabinet, metal (Cu) lines, glass scale.