Philips 480A

Rok výroby/Production: 1939/40

Elektronky/ Tubes: ECH3, EF9, EBL1, AZ1

Rozměry/ Size: 480 x 320 x 230 mm


Popis: Sedmiobvodový superhet (KV, SV, DV) s pásmovým filtrem a napájením ze střídavé sítě. Dynamický reproduktor s permanentním magnetem, bakelitová skříň, skleněná stupnice.

Description: 7 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic speaker, bakelite cabinet, glass scale.