Philips 516A

Rok výroby/ Production: 1940/41

Elektronky/ Tubes: ECH3, EF9, EFM1, EBL1, AZ1

Rozměry/ Size: 505 x 325 x 225 mm


Popis: Sedmiobvodový superhet (KV, SV, DV) s pásmovým filtrem a napájením ze střídavé sítě. Dynamický reproduktor s permanentním (část série s buzeným) magnetem , elektronkový indikátor vyladění (magické oko), dřevěná skříň, skleněná stupnice v bakelitovém rámečku, kovová ozdobná lišta.

Description: 7 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic speaker (part of production with excited speaker), tube tuning indicator. Wooden cabinet, glass scale in bakelite frame, metal line.