Philips 520A

Philips 520A Octode Super

Rok výroby/ Production: 1934/35

Elektronky/ Tubes: AK1, AF2, AB1, E446, E443H, 506

Rozměry/ Size: 407 x 288 x 200 mm.


Popis: Sedmiobvodový superhet (SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický reproduktor s permanentním magnetem, dřevěná skříň, bakelitový rámeček, celuloidová stupnice.

Description: 7 circuit superheterodyne (MW, LW) powered from AC net. Dynamic speaker. Wooden cabinet, celluloid scale, bakelite frame.