Philips 522A, 522U Octode Super

Rok výroby/ Production: 1934/35

Elektronky/ Tubes:

  • 522A: AK1, AF2, AB1, E446, E443H, 506
  • 522U: CK1, CF2, CB1, CF1, CL2, CY1, C1/C2
  • Rozměry/ Size: 350 x 412 x 210 mm


    Popis: Sedmiobvodový superhet (SV, DV) s pásmovým filtrem a napájením ze střídavé sítě (522U i ze stejnosměrné sítě). Dynamický reproduktor s permanentním magnetem, dřevěná skříň, celuloidová stupnice s bakelitovým rámečkem.

    Description: 7 circuit superheterodyne (MW, LW) powered from AC net (522U from AC/DC net). Dynamic speaker. Wooden cabinet, celluloid scale in bakelite frame.