Philips 525A Jupiter

Rok výroby/ Production: 1935/36

Elektronky/ Tubes: AK1, AF2, AB1, E446, AL2, 506

Rozměry/ Size: 420 x 510 x 255 mm


Popis: Sedmiobvodový superhet (SV, DV) s pásmovým filtrem a napájením ze střídavé sítě. Dynamický reproduktor s permanentním magnetem, dřevěná skříň, celuloidová stupnice s bakelitovým rámečkem.

Description: 7 circuit superheterodyne (MW, LW) powered from AC net. Dynamic speaker. Wooden cabinet, celluloid scale in bakelite frame.