Philips 546A

Rok výroby: 1935/36

Elektronky: AK1, AF2, AB1, E446, E463, 506


Popis: Sedmiobvodový superhet (KV, SV, DV) s pásmovým filtrem a napájením ze střídavé sítě. Dynamický reproduktor s permanentním magnetem, dřevěná skříň, celuloidová stupnice.

Description: 7-circuit superheterodyne receiver (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic speaker. Wooden cabinet, celluloid scale.