Philips 616A

Rok výroby/ Production: 1940/41

Elektronky/ Tubes: ECH3, EF9, EBL1, AZ1

Rozměry/ Size: 470 x 325 x 235 mm


Popis: Sedmiobvodový superhet (KV, SV, DV) s pásmovým filtrem a napájením ze střídavé sítě. Dynamický reproduktor s permanentním magnetem, dřevěná skříň, bakelitový rámeček, skleněná stupnice.

Description: 7 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic speaker. Wooden cabinet, glass scale in bakelite frame.