Philips 628B

Rok výroby/ Production: 1938/39

Elektronky/ Tubes: KK2, KF4, KB2, KL4


Popis: Šestiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením z vestavěné žhavicí a anodové baterie. Dynamický reproduktor s permanentním magnetem, dřevěná skříň, skleněná stupnice, smaltovaný znak firmy. Osvětlení stupnice stlačením ladicího knoflíku, spořič anodového proudu.

Description: 6-circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from heating and anode batteries. Dynamic speaker with permanent magnet, button controlled scale light, power spare switch. Wooden cabinet, glass scale.