Philips 753A a 781A


Rok výroby/ Production: 1938/39

Elektronky/ Tubes: EF8, EK3, EF9, EAB1, EF6, EL3, EM1, AZ1


Rozměry/ Size: 615 x 425 x 285 mm (753A), 800 x 850 x 360 mm (781A)

Popis: Sedmiobvodový superhet (KV, SV, DV) s vf předzesilovačem a napájením ze střídavé sítě. Dynamický reproduktor s permanentním magnetem, elektronkový indikátor vyladění (magické oko), tlačítkové motorové ladění, dřevěná skříň, skleněná stupnice v bakelitovém výklopném rámečku. Přístroj 781A má navíc jednorychlostní gramofon 78 ot.

Description: 7 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) with HF preamplifier, powered from AC net. Dynamic speaker, tube tuning indicator, motor powered tuning presets. Wooden cabinet, glass scale in bakelite move frame. Philips 781A have gramo player 78 rpm.