Philips 768A


Rok výroby/ Production: 1941/42

Elektronky/ Tubes: ECH3, EF9, EBL1, AZ1


Popis: Sedmiobvodový superhet (KV, SV, DV) s pásmovým filtrem a napájením ze střídavé sítě. Dynamický reproduktor s permanentním magnetem, dřevěná skříň, skleněná stupnice.

Description: 7 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic speaker. Wooden cabinet, glass scale.