Philips 925X

Philips 925X Eroica

Rok výroby/ Production: 1941/42

Elektronky/ Tubes: 2x ECH4, 2x EBL1, EM4, AZ1


Popis: Sedmiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický reproduktor s permanentním magnetem, elektronkový indikátor vyladění (magické oko), dvojčinný koncový zesilovač. Dřevěná skříň, skleněná výklopná stupnice, dvě skleněné vodorovné tyče přes reproduktor.

Poznámka (Baudyš): Koncové elektronky 2x EBL1 pracují v souměrném zapojení, při čemž druhá mřížka dostává řídicí napětí z anody prvé. Diody elektronek pracují v třídiodovém zapojení.

Description: 7 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic speaker, tube tuning indicator. Wooden cabinet, glass scale in bakelite open up frames, 2 glass roles.