Rektra RA162

Rok výroby/ Production: 1941/42

Elektronky/ Tubes: ECH3, ECH4, EBL1, EM4, AZ1


Popis: Sedmiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě (=Philips 845A). Dynamický reproduktor s permanentním magnetem, elektronkový indikátor vyladění (magické oko), dřevěná skříň, skleněná stupnice.

Description: 7 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net (=Philips 845A). Dynamic speaker, tube tuning indicator. Wooden cabinet, glass scale in bakelite frame.