RA163, foto Martin Řehák

Rektra RA163

Rok výroby/ Production: 1941/42

Elektronky/ Tubes: 2x ECH4, 2x EBL1, EM4, AZ1

Rozměry/ Size: 589 x 347 x 234 mm


Popis: Sedmiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě (=Philips 925X). Dynamický reproduktor s permanentním magnetem, elektronkový indikátor vyladění (magické oko), dvojčinný koncový zesilovač. Dřevěná skříň, skleněná stupnice v bakelitovém rámečku.

Description: 7 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net (=Philips 925X). Dynamic speaker, tube tuning indicator, push-pull power amplifier. Wooden cabinet, glass scale in bakelite frame.