Rektra RA66

Rok výroby/ Production: 1937/38

Elektronky/ Tubes: AK2, AF3, ABC1, AL4, AM1, AZ1

Rozměry/ Size: 493 x 352 x 190 mm


Popis: Sedmiobvodový superhet (KV, SV, DV) s pásmovým filtrem a napájením ze střídavé sítě (=Philips 461A). Dynamický reproduktor s permanetním magnetem, dřevěná skříň, skleněná stupnice. Zvláštností tohoto přijímače je dělené šasi na tři samostatné části. Při pohledu zezadu je vysokofrekvenční díl umístěn na výšku vlevo, nf zesilovač na výšku vpravo a napájecí zdroj na dně skříně.

Description: 7 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net (=Philips 461A). Dynamic speaker. Wooden cabinet, glass scale. 3 separate chassis inside receiver.