Rektra RA91

Rok výroby/ Production: 1940/41

Elektronky/ Tubes: ECH3, EF9, EBL1, AZ1


Popis: Sedmiobvodový superhet (KV, SV, DV) s pásmovým filtrem a napájením ze střídavé sítě (=Philips 616A). Dynamický reproduktor s permanentním magnetem, dřevěná skříň, skleněná stupnice, smaltovaný znak firmy.

Description: 7 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net (=Philips 616A). Dynamic speaker. Wooden cabinet, glass scale in bakelite frame.