Rel Rival 351

Rok výroby/ Production: 1936/37

Elektronky/ Tubes: AK2, AF7, AL4, AZ1


Popis: Pětiobvodový superhet (DV, SV, KV) s audionem a soustředěnou selektivitou s napájením ze střídavé sítě. Dynamický buzený reproduktor. Dřevěná skříň.

Poznámka (Baudyš): Přístroj pracuje s mezifrekvencí pod 200m. To mu umožňuje obsáhnouti otočným kondensátorem v oscilátoru středovlnné i dlouhovlnné pásmo bez přepínání cívek. V anténním obvodu se určité části cívek spojují samočinně nakrátko při otáčení kondensátoru. Středovlnné i dlouhovlnné stanice jsou pak na stupnici v jednom sledu.

Description: 5 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic excited speaker. Wooden cabinet.