Rel Gladiator 460

Rok výroby/ Production: 1935/36

Elektronky/ Tubes: AK2, AF7, AB2, AL1, AZ1


Popis: Sedmiobvodový superhet (DV, SV, KV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický buzený reproduktor. Dřevěná skříň.

Description: 7 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic excited speaker. Wooden cabinet.