Rel Olymp 461

Rel Olymp 461

Rok výroby/ Production: 1936/37

Elektronky/ Tubes: AK2, AF3, ABC1, AM1, AL4, AZ1


Popis: Sedmiobvodový superhet (DV, SV, KV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický buzený reproduktor, elektronkový indikátor vyladění. Dřevěná skříň, celuloidová stupnice, bakelitová maska.

Description: 7 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic excite speaker, tube tuning indicator. Wooden cabinet, celluloid scale, bakelite mask.