Rel Gladiator 470U

Rok výroby/ Production: 1935/36

Elektronky/ Tubes: CK1, CF7, CB2, CL2, CY1, C1 (C2)


Popis: Sedmiobvodový superhet (DV, SV, KV) s napájením ze střídavé i stejnosměrné sítě. Dynamický buzený reproduktor. Dřevěná skříň.

Description: 7 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC/DC net. Dynamic excited speakers. Wooden cabinet, glass scale.