Rel 479

Rok výroby/ Production: 1938/39

Elektronky/ Tubes: EK3, EF6, AB2, AL4, AZ1


Popis: Sedmiobvodový reflexní superhet (DV, SV, KV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický buzený reproduktor, spořič proudu. Dřevěná skříň.

Poznámka (Baudyš): Přístroj pracuje s mezifrekvencí pod 200m. To mu umožňuje obsáhnouti otočným kondensátorem v oscilátoru středovlnné i dlouhovlnné pásmo bez přepínání cívek. V anténním obvodu se určité části cívek spojují samočinně nakrátko při otáčení kondensátoru. Středovlnné i dlouhovlnné stanice jsou pak na stupnici v jednom sledu.

Description: 7 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic excited speaker, power spare switch. Wooden cabinet.