Rel 4K SUP

Rok výroby/ Production: 1934/35

Elektronky/ Tubes: AK1, AF2, RENS1254 (E444), RES964 (E443H), RGN1054 (T506)


Popis: Sedmiobvodový superhet (DV, SV, KV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický buzený reproduktor. Dřevěná skříň.

Description: 7 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic excited speaker. Wooden cabinet.